מחירון שירותים

קבל הצעה

השאר פרטיך על מנת שנוכל לחזור אליך ולהעניק לך שירות מקצועי ומתן הצעת מחיר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הוצאות משרד בתחומי חיים, גמל, פנסיה, קרן השתלמות, בריאות וסיעוד

מבוטח יקר, ענפי הביטוח בשונים עוברים בשנים האחרונות רפורמות רבות המטילות מטלות רבות על סוכני הביטוח. בכדי להעניק ללקוחותינו שירות נאות, וכתוצאה מהרפורמות חלה עליה ניכרת בהוצאות שוטפות של המשרד. במקביל חברות הביטוח מקיימות מרכזי שירות לקוחות שניתן לקבל שירות ישירות מהן . על מנת לאפשר מתן שירות הולם , להלן טבלת השתתפות בהוצאות לפי סוג פעילות : בתחום ביטוח החיים/פנסיה /פיננסים: השירותהמחיר השירותהמחיר
השירות המחיר
שליחת אישורים ומסמכים (אישורי מס,העתק פוליסה, מסמכים מתוך התיק וכד'..) 75 ₪ למסמך
שעבוד פוליסה, עדכון מוטבים 50 ₪
שינויים בפוליסה קיימת 20 ₪
טיפול בפידיון פוליסה 150 ₪
טיפול בהלוואה מפוליסה 200 ₪
טיפול בניוד קופה/קרן פנסיה שהיתרה הצבורה בה נמוכה מ 20,000 שח' 100 ₪ לקופה
שינוי מסלול השקעה 50 ₪
טיפול בעזיבת עבודה (161, 161 א') קבלת בעלות 400 ₪
הקמת קרן פנסיה למשקי בית 350 ₪
סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוח יקבע לפי גופו של תיק
בתחום ביטוח האלמנטארי:
השירות מחיר
טיפול בתביעה לצד שלישי ללא הפעלה של פוליסת המבוטח 300 ₪
עזרה בהכנת מסמכים להגשה לבית משפט לתביעות קטנות 200 ₪